Küldetés

Iskolánk küldetésnyilatkozata

 

    • Sokrétű, biztos alapismeretek nyújtásával, az egyéni képességek kibontakoztatásával fel kell készítenünk tanulóinkat a középiskolai továbbtanulásra.
    • Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink az általános iskolás évek alatt elsajátítsák az emberi együttélés alapvető normáit, legyenek tisztában saját értékeikkel, készüljenek fel a másság elfogadására.
    • Meg kell tanítanunk tanulóinkat az információs társadalomban való eligazodásra, melynek elengedhetetlen feltétele legalább egy idegen nyelv kommunikatív elsajátítása, valamint a számítógép felhasználási kezelésének ismerete.
    • Nyitottaknak kell lennünk minden új ismeret befogadására, hogy tanulóinkat is nyitottságra nevelhessük.