KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(32/2008.-XI.24.OKM RENDELET)

 

Szakmai alapdokumentum

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program

A tanév helyi rendje 2017/2018-as tanév

Házi feladat szabályai

Iskolai osztályok, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

A nevelő és oktató munkát segítők száma,
feladatköre, iskolai végzettsége

Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

Általános iskolákban a volt tanítványok kilencedik évfolyamon elért eredményei

Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés kompetencia területenkénti értékelése

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés kompetencia területenkénti értékelése

 

Beiratkozásra meghatározott idő:
Az iskolába való felvétel és beiratkozás a köznevelési törvény 66. §-a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2017/2018-as tanévre. Az iskolánk felvételi körzetét a fenntartó határozza meg. Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni.
A tanulók osztályokba bontása: -1. a osztály 25 fő, -1. b osztály 20 fő, -1. c osztály 23 fő 

 

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2012. (XI.29.) módosított rendelete alapján, a köznevelési intézményeknél.

 

Iskola nyitvatartása
Kapunyitás: 7:00 órakor
Reggeli ügyelet: 7: 00-től biztosítunk tanári ügyeletet.
Kapuzárás: 21:00 órakor
7:00 – 8:00-ig a Böszörményi út felőli mindkét kiskaput, 15:30 – 19:00 óráig csak a könyvtár felőli kiskaput is nyitva tartjuk. Az alsó tagozatos gyerekek a kisudvari kapun jönnek be 7:00 és 7:50 között. 7:50-kor ezt a kaput bezárjuk.

 

Intézmény lemorzsolódási mutatói:    2016/2017-es tanév:  0,33% (1fő)

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások:

Szakkörök
Differenciált foglalkozások 

Hit- és vallásoktatás időpontjai

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Az Országos Kompetenciamérés trendvizsgálata 2011 – 2015

 

Az idegen nyelvi mérés eredményei - 2017

6. évfolyam: német nyelvi mérés eredménye:  85%
                      angol nyelvi mérés eredménye:   91%

8. évfolyam: német nyelvi mérés eredménye:  71%
                      
angol nyelvi mérés eredménye:   86%

Bejelentkezés

Oldalainkat 85 vendég és 0 tag böngészi