KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(229/2012.-VIII.28.KORM. RENDELET 23 
§.)

 

Szakmai alapdokumentum

Házirend

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai Program 2020

Pedagógiai Program

Munkaterv 2020-21

Adatkezelési szabályzat

A tanév helyi rendje 2020/2021-es tanév

Házi feladat szabályai

Iskolai osztályok, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Pedagógusok, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma,
feladatköre, iskolai végzettsége

Középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

Általános iskolákban a volt tanítványok kilencedik évfolyamon elért eredményei

Az osztályozóvizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés kompetencia területenkénti értékelése

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés kompetencia területenkénti értékelése

 

Iskolai beiratkozás:
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Iskolánkba elsősorban a körzetes gyermekek felvételét tudjuk biztosítani. Amennyiben túljelentkezés van, az elbírálásnál fontos szempont az iskolától való távolság, iskolánkba járó testvérek és a szülő munkahelyének közelsége.
Amennyiben lehetőségünk van körzeten kívüli gyermekek felvételére, a fenti szempontok alapján rangsorolunk az ő esetükben is.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése rögzíti, hogy az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni.

A beiratkozásra meghatározott idő

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §-a határozza meg az általános iskolai beiratkozás konkrét időpontját, mely szerint az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell beíratni.

 

Beiratkozásra meghatározott idő:
Az iskolába való felvétel és beiratkozás a köznevelési törvény 66. §-a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2020/2021-as tanévre. Az iskolánk felvételi körzetét a fenntartó határozza meg. Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel) rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni.
A tanulók osztályokba bontása: -1. a osztály 28 fő, -1. b osztály 29 fő, -1. c osztály 29 fő 

 

A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 55/2012. (XI.29.) módosított rendelete alapján, a köznevelési intézményeknél.

 

Iskola nyitvatartása
Kapunyitás: 7:00 órakor
Reggeli ügyelet: 7: 00-től biztosítunk tanári ügyeletet.
Kapuzárás: 21:00 órakor
Az alsó tagozatos gyerekek a kisudvari kapun jönnek be 7:00 és 7:50 között. 7:50-kor ezt a kaput bezárjuk.

 

Intézmény lemorzsolódási mutatói:    2016/2017-es tanév:  0,33% (1fő);   2017/2018-as tanév:  0%;  2018/2019-es tanév:  0%;       2019/2020-as tanév: 0,19% 

 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások (Szakkörök, Differenciált foglalkozások, Hit- és vallásoktatás időpontjai)

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:

2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017
2018
2019

Az Országos Kompetenciamérés trendvizsgálata 2011 – 2015

 

A 2019. május 22-i idegen nyelvi mérés eredménye

6. évfolyamon a német nyelvi mérés eredménye: 80%
                         az angol nyelvi mérés eredménye: 91%

8. évfolyamon a német nyelvi mérés eredménye: 85%
                         az angol nyelvi mérés eredménye: 95%

 

A 2018. május 16-i idegen nyelvi mérés eredményei

6. évfolyamon: német nyelvi mérés eredménye: 78,68%
                            angol nyelvi mérés eredménye:  76,89%

8. évfolyamon: német nyelvi mérés eredménye:  78,15%
                             angol nyelvi mérés eredménye:  84,02%

 

Az idegen nyelvi mérés eredményei - 2017

6. évfolyam: német nyelvi mérés eredménye:  85%
                      angol nyelvi mérés eredménye:   91%

8. évfolyam: német nyelvi mérés eredménye:  71%
                     
angol nyelvi mérés eredménye:   86%

 

Bejelentkezés

Oldalainkat 54 vendég és 0 tag böngészi